Privacyverklaring

Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonsgegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de privacywet. BigSpark B.V., gevestigd te Nijmegen, is de verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerkingen (hierna: BigSpark) op de volgende websites en apps: https://www.iphoned.nl/, de iPhoned app, https://www.androidplanet.nl/, de AndroidPlanet app, https://www.smartphone.nl/, https://androidworld.nl/, https://androidworld.be/, de Androidworld app, https://awsmart.nl/, https://awsmart.de/ en https://bigspark.com. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verwerken en met welk doel.

Contact

Wanneer je inhoudelijke vragen hebt over deze privacyverklaring, of over de verwerking van gegevens (verzoek om inzage, wijzigen of verwijderen) kun je terecht via:

BigSpark B.V.
Jonkerbosplein 52
6534 AB Nijmegen
privacy@bigspark.com
024-2404404

Categorieën persoonsgegevens

Via de volgende manieren kunnen wij persoonsgegevens verzamelen:

 • Persoonsgegevens die je aan ons verstrekt:
  • Gegevens die je invult bij het contactformulier op de website (of ‘tip de redactie’) of wanneer je ons een e-mail stuurt; hierbij worden de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerkt, zoals je voor- en achternaam en e-mailadres, telefoonnummer en de inhoud van je communicatie met ons.
  • Er worden gegevens verwerkt via onze Werkenbij sectie voor sollicitanten (Homerun); hierbij worden de door jou verstrekte persoonsgegevens verwerkt, zoals je voor- en achternaam, e-mailadres, geboortedatum, woonplaats, motivatie en CV. Deze gegevens worden na jouw toestemming maximaal 2 jaar na beëindiging van de sollicitatieprocedure bewaard voor een mogelijk ander passende functie in de toekomst.
  • Om te kunnen reageren op gepubliceerde artikelen, worden je voor-, achternaam en e-mailadres verwerkt bij het aanmaken van je account. We maken hierbij gebruik van Disqus op iPhoned en Android Planet. Androidworld heeft een eigen comments-systeem.
 • De inschrijving op een dagelijkse en/of wekelijkse en/of speciale acties/aanbiedingen nieuwsbrief; hierbij worden je voor-, achternaam en e-mailadres verwerkt. We maken hierbij gebruik van Mailchimp, die persoonsgegevens als IP adres, browser en e-mail client type verwerkt ter verbetering van hun performance.
 • Persoonsgegevens die wij ontvangen van partners waar jij van tevoren expliciet toestemming voor hebt gegeven bij deze partners. Het gaat dan om je geslacht, gegevens met betrekking tot transacties en demografische gegevens.
 • Persoonsgegevens via het gebruik van onze websites en apps: als je onze websites bezoekt of onze apps gebruikt wordt informatie verwerkt die gericht is op gebruikersgedrag en de analyse hiervan. Daarbij verwerken wij gegevens, zoals IP adres, locatiegegevens, welke browser je gebruikt en welk device, welke pagina’s je bezoekt, welke advertenties daarbij zijn vertoond en op welke advertenties je hebt geklikt.
 • Persoonsgegevens voor een account op Androidworld (ook via de app). Hierbij worden de persoonsgegevens verwerkt die je zelf bij de aanmaak van de account aan ons verstrekt zoals je e-mailadres en (gebruikers)naam.
  • Indien je reageert op een bericht in het forum krijg je hiervan een melding per mail.

Doeleinden verwerking

Wij kunnen je persoonsgegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

 • Uitvoering en verbetering van onze dienstverlening;
 • Continu analyseren en verbeteren van de kwaliteit en toegankelijkheid van onze website;
 • Om onze systemen te beveiligen en fraude tegen te gaan;
 • Om je de gelegenheid te geven om bij ons te solliciteren en het voeren en afhandelen van de sollicitatieprocedure;
 • Om onze nieuwsbrief, aanbieding, gebruikersinformatie, service bericht of een andere elektronische boodschap te sturen;
 • Om contact met je op te nemen wanneer je onze hulp hebt ingeschakeld, informatie hebt opgevraagd of een tip voor ons hebt;
 • Voor het uitvoeren van jouw deelname aan winacties;
 • Om reacties te plaatsen;
 • Om je in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op een van de websites, of om indien de website die mogelijkheid biedt contact op te nemen met andere gebruikers;
 • Om onze online marketing campagnes te verbeteren;
 • Voor relatiebeheer en marketing;
 • Voor de naleving van wettelijke verplichtingen en rechterlijke bevelen.

Grondslagen verwerking

Als je zelf contact met ons opneemt verwerken we je gegevens om jouw vragen of opmerkingen te kunnen behandelen. Voor het gebruiken van je gegevens om je nieuwsbrieven toe te sturen of advertenties te kunnen tonen vragen wij of onze partners jouw expliciete toestemming, bijvoorbeeld doordat je jezelf daarvoor aanmeldt. Bij nieuwsbrieven staat altijd een afmeldlink waarmee je je toestemming altijd weer kunt intrekken.

Wij kunnen je persoonsgegevens ook verwerken, omdat we daar gerechtvaardigde belangen voor hebben, zoals het bewaken van onze financiële belangen, het kunnen bieden van een zo optimaal mogelijke dienstverlening, het tegen gaan van fraude en het beveiligen van onze systemen.

Jonger dan 13 of 16 jaar?

Wanneer je jonger bent dan 16 jaar in Nederland, of 13 jaar in België en je geeft toestemming aan ons om je persoonsgegevens te verwerken, dan moeten je ouders of je wettelijk vertegenwoordiger ook toestemming geven.

Delen van gegevens

Wij maken gebruiken van diensten van derden, die daarom toegang kunnen hebben tot je persoonsgegevens. Denk bijvoorbeeld aan onze softwareleverancier waarmee wij onze mailings versturen. Verder kunnen wij jouw gegevens verstrekken aan derden wanneer:

 • Je daar van tevoren expliciet toestemming voor hebt gegeven;
 • Het nodig is voor een goede werking van onze websites;
 • Wij een bevel daartoe van de bevoegde autoriteiten ontvangen;
 • Wij een klacht ontvangen van een derde over je reactie waarbij we aan de juistheid van die klacht redelijkerwijs niet kunnen twijfelen, en afgifte van deze gegevens de meest gepaste wijze is om de klacht af te handelen.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Doorgifte derde landen

De volgende partijen die persoonsgegevens verwerken en waar wij zaken mee doen, bevinden zich buiten de Europese Unie:

 • E-mail software (Mailchimp)
 • Social media platformen (Facebook, Instagram, X, Disqus, TikTok, Telegram, Whatsapp, Mastodon, Signal en YouTube)
 • Webanalytics tool (Google Analytics)
 • Advertentienetwerk (Doubleclick)
 • Reclamebureau (Refinery89)

Een passend beschermingsniveau is gewaarborgd aangezien deze partijen zich in de Verenigde Staten bevinden en hebben verbonden aan het EU-US Privacy Shield Framework.

Cookies

Wij maken bij het aanbieden van diensten gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer/mobiel/tablet. Aan de hand van cookies kun je op onze site worden herkend als je deze opnieuw bezoekt.
Je kunt een waarschuwing krijgen in je browser als er een cookie wordt geplaatst; ook kun je het plaatsen van cookies volledig blokkeren. Je kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van de website gebruikmaken.
Bekijk hier onze cookieverklaring met meer informatie over cookies en het gebruik ervan op deze website.

Bewaren van persoonsgegevens

BigSpark zal je persoonsgegevens niet langer verwerken dan noodzakelijk voor de doeleinden die zij in deze privacyverklaring heeft genoemd. Hieronder noemen wij ten aanzien van een aantal verwerkingen de specifieke bewaartermijnen- en/of criteria:

Verwerking Bewaartermijn/criteria
Inschrijvingen nieuwsbrief Je kunt je hiervoor zelf afmelden wanneer je wilt; je persoonsgegevens worden verwijderd door een mail te sturen naar [email protected].
Aanmaken account Disqus om reacties te plaatsen Totdat je account zelf verwijdert
Contactformulier Tot een jaar na laatste contact
Sollicitaties Tot twee jaar bij een mogelijke passende functie in de toekomst
Jouw gedrag op de website en via de app via Google Analytics 14 maanden
Serverlogs Maximaal 16 dagen

Beveiliging

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures voor het verzamelen van persoonsgegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze data of dat de data verloren gaat.

Inzage en wijzigen van je gegevens

Je kunt vragen om inzage, wijziging of verwijdering van je persoonsgegevens. Je hebt de volgende rechten:

 • Inzage in de precieze persoonsgegevens die we van je hebben en wat we daarmee doen;
 • Het laten corrigeren van fouten als je gegevens niet kloppen;
 • Het laten verwijderen van persoonsgegevens als die niet kloppen of niet meer relevant zijn;
 • Bezwaar maken tegen een bepaald gebruik, zoals tegen het gebruik van jouw persoonsgegevens voor direct marketing.

Verzoeken of klachten met betrekking tot de verwerking van je persoonsgegevens kun je per mail richten aan [email protected] of telefonisch via 024 2404404. Let op dat je altijd duidelijk aangeeft wie je bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen. We kunnen je daarvoor ook vragen om je ID bewijs. Gebruik dan de “Kopie ID App”, waarmee je je pasfoto en BSN kunt afschermen.

Klacht indienen

Als je vindt dat wij je niet op de juiste manier helpen, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens. Op autoriteitpersoonsgegevens.nl lees je hoe je een klacht kunt indienen.

Wijzigingen privacyverklaring

BigSpark kan haar privacyverklaring aanpassen als er wijzigingen zijn. We plaatsen de gewijzigde privacyverklaring altijd op onze websites. We raden je daarom aan om deze regelmatig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 29 maart 2024. Raadpleeg eventueel ook onze algemene gebruikersvoorwaarden en cookieverklaring voor meer informatie.