Notice and Takedown

De informatie die is te vinden op de websites van BigSpark wordt met de grootst mogelijke zorg samengesteld en onderhouden en, waar nodig, voorzien van de juiste bronvermelding. Mocht je van mening zijn materiaal aan te treffen dat inbreuk maakt op je auteursrechten of waarvan je meent dat dit anderszins onrechtmatig is, dan kun je een verzoek indienen om de desbetreffende informatie van de website te laten verwijderen.

Procedure

Stuur een email naar [email protected] met aanvullende informatie over je verzoek (velden met een * zijn verplicht).

  • Naam*
  • Adres*
  • E-mail*
  • Telefoonnummer:*
  • Motivatie van verwijderverzoek*
  • Vindplaats (url) van de informatie*
  • Volledige naam rechthebbende*
  • Verklaring de rechthebbende te zijn van de hierboven vermelde informatie, dan wel door de rechthebbende te zijn gemachtigd om namens hem / haar op te treden*

Optioneel meesturen:

  • Bewijs dat bovenvermelde persoon rechthebbende is ten aanzien van de relevante intellectuele eigendomsrechten
  • Bewijs dat sprake is van een inbreuk op je rechten of rechten van een persoon die jou heeft gemachtigd om namens hem / haar op te treden.

Behandeling van het verzoek

Wij streven ernaar om volledig ingevulde verzoeken binnen 5 werkdagen te behandelen. Wel wijzen we erop dat onvolledig ingevulde verzoeken niet door ons in behandeling genomen kunnen worden. Contactinformatie wordt alleen gebruikt voor het behandelen van de Notice And Takedown-procedure en wordt niet met derden gedeeld.